Jurang pendapatan isi rumah terus melebar

Secara purata.. isi rumah dengan pendapatan RM2000 sebulan.. membelanjakan 95 peratus kepada keperluan asas harian. menurut laporan kedudukan isi rumah Khazanah Research Institute KRI, a sekaligus menjadikan golongan ini tidak mempunyai kapasiti simpanan dan terdedah kepada kesan teruk krisis ekonomi.