Tutup

Kebergantungan kepada kerajaan dikurangkan pada 2020

Pergantungan universiti awam kepada kerajaan dikurangkan kepada 70 peratus menjelang tahun 2020. Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh berkata, langkah itu dibuat bagi menggalakkan institusi berkenaan memaksimumkan penggunaan asetnya.