Kebolehpasaran graduan automotif DRB-HICOM universiti tinggi

Tenaga kerja mahir di negara ini perlu bersedia memenuhi keperluan ekosistem automotif negara yang terus berkembang. Menyedari keperluan itu DRB-HICOM Automotif Universiti komited meningkatkan kemahiran graduannya dengan memperkenalkan elemen teknologi baharu bagi memenuhi kapasiti pasaran kerja tempatan dan serantau.