Tutup

Kehebatan 'Malay Archipelago': Undang-undang maritim terawal dan pelayar pertama mengelilingi dunia

Terdapat pelbagai sejarah kehebatan tamadun Gugusan Kepulauan Melayu pernah dicatatkan, namun ia seakan digelapkan oleh penjajah barat suatu ketika dahulu. Ia termasuk kepakaran dalam bidang maritim dimana Undang-Undang Laut Melaka menjadi undang-undang maritim terawal di dunia serta mempunyai individu pertama mengelilingi dunia. Namun kini, harus harus kembali diterokai untuk kita mengetahui sejarah asal usul negara.