Tutup

Kementerian Pendidikan Malaysia komited perkasa sekolah daif

pelaksanaan program naik taraf dan pembangunan semula sekolah. Justeru, KPM mewujudkan sistem skala bagi pengkelasan tahap fizikal sesebuah bangunan di sekolah daif untuk memudahkan perancangan bagi sekolah-sekolah yang memerlukan naik taraf dan pembangunan semula.