Tutup

Kemerdekaan berjaya dikecapi dengan awal hasil usaha Tunku Abdul Rahman

Kemerdekaan berjaya dikecapi dengan awal hasil usaha Tunku Abdul Rahman dan Rombongan Kemerdekaan ke London pada 1956. Ia turut hasil kerjasama seluruh rakyat Malaysia yang menyumbang harta dan kewangan bagi membiayai kos ke London.