Video  |  Malaysia

Kempen makan cili tempatan

Kerajaan menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) akan mencari pendekatan sesuai bagi mengimbangi lambakan cili import yang mengakibatkan permintaan terhadap hasil tempatan terjejas.