Kerajaan kenalpasti penjimatan RM10 bilion

Kerajaan mengenalpasti langkah penjimatan perbelanjaan sebanyak RM10 bilion. Ia termasuk semakan semula pebelanjaan meliputi pengecilan, penangguhan serta pemansuhan program dan projek bertindih.