Kerajaan tidak akan kurangkan emolumen sektor awam

Datuk Johari Abdul Ghani juga menyatakan kerajaan tidak akan mengurangkan perbelanjaan mengurus dari segi emolumen sektor awam walaupun berlaku penurunan hasil. Sebaliknya, Menteri Kewangan Kedua, Datuk Johari Abdul Ghani berkata, ia akan menumpukan kepada peningkatan produktiviti perkhidmatan awam.