Tutup

Kerugian banjir perlu kajian khusus

Bencana banjir pasti membawa kerugian kepada banyak pihak terutama komuniti perniagaan dan mangsa sendiri. Bagi Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia, Prof Madya Dr Yusof Saari data yang tepat berkaitan banjir harus direkodkan bagi memastikan kerugian dapat dikawal.