Keterangkuman dalam kebudayaan di Malaysia

Cabaran utama dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia apabila berlaku percanggahan dalam fahaman politik yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Penulis dan budayawan, Eddin Khoo berkata sikap saling menghormati dan memahami antara satu sama lain merupakan asas kepada keterangkuman di Malaysia.