Tutup

#Khabarbaik unifi peluang pengguna nikmati akses internet percuma

Program ?Pay Nothing? TM dilihat mampu menepati objektif Belanjawan2020 dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat melalui penyediaan akses internet secara percuma. Bagi pelanggan unifi, promosi 'khabar baik' itu merupakan berita gembira apabila akses internet ditawarkan secara percuma untuk tempoh tiga bulan bermula 1 Oktober lalu.