Konsep sisa kepada tenaga mampu dilaksanakan dalam dua tahun

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan optimis konsep sisa kepada tenaga mampu dilaksanakan dalam tempoh dua tahun lagi. Ia bagi menghapuskan tapak pelupusan sampah, sekaligus membentuk komuniti lestari di negara ini.