Konservasi gajah Pygmy

Perlu adanya jalan penyelesaian menyeluruh sebelum gajah Pgymy Borneo terus pupus di Sabah. Kajian saintifik yang dilakukan Jabatan Hidupan Liar Sabah dan badan bukan kerajaan (NGO) dilihat cukup penting dalam membantu konservasi hidupan liar itu.