Laporan pendapatan isi rumah 2018

Kajian kedudukan isirumah 2018 oleh Khazanah Research Institute (KRI) mendedahkan isi rumah dengan pendapatan di bawah RM2 ribu sebulan secara purata membelanjakan 95 peratus pendapatan mereka untuk keperluan asas harian. Apa maknanya disebalik dapatan ini?. Bagi mengetahui lebih lanjut kita bersama rakan setugas Najib Aroff yang berada di bilik berita.