Tutup

LTAT: Bukan keuntungan terkumpul, tapi kerugian terkumpul

Pengurusan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) terdahulu dilihat tidak mengamalkan amalan terbaik polisi dan garis panduan hingga ditegur Jabatan Audit Negara (JAN). Ketua Eksekutif LTAT, Nik Amlizan Mohamed berkata pihaknya memandang serius dua urus niaga yang dijalankan dengan tidak mematuhi piawaian pelaporan kewangan.