Malaysia di tangga ketiga pilihan di kalangan pelabur

Keupayaan kawal selia dan pembangunan pasaran modal berterusan oleh Malaysia telah meletakkan negara di tangga ketiga menjadi pilihan di kalangan pelabur. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, penilaian oleh World Bank Doing Business Report 2017 itu juga menjadi sebab mengapa Malaysia dipilih menjadi Hab Asia Pasifik Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti IOSCO.