Tutup

Malaysia tujuh negara paling berahi

Penemuan yang diperolehi sebuah laman gaya hidup lelaki terhadap ranking berahi negara bukan kajian ilmiah yang boleh diterima pakai. Setiausaha Persatuan Psikiatri Malaysia (MPA), Dr Firdaus Abdul Gani berkata, ia tidak menceritakan secara jelas tentang tatacara kajian yang telah dijalankan, soal selidik yang dikemukakan atau siapakah responden yang terlibat.