Tutup

Membina generasi pemimpin inklusif

Malaysia Future Leaders School (MFLS) yang menggantikan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) berasaskan kepada prinsip inklusif terhadap setiap lapisan masyarakat - daripada sudut etnik, status sosio ekonomi, dan gender. Menurut Timbalan Ketua Pengarah i-LEAD, Mohd Nizam Ismail, pihaknya juga berhasrat untuk mengasingkan politik kepartian daripada pengisian program itu.