Tutup

Meningkatkan perlindungan sosial seiring dengan persekitaran kerja yang sering berubah

KWSP perluaskan perlindungan kepada pekerja kontrak di bawah kontrak untuk perkhidmatan dan profesional, manakala Perkeso melalui Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan akan diperluaskan bagi membolehkan caruman oleh 18 kumpulan yang bekerja sendiri mulai tahun 2020, seperti nelayan, petani, pemilik tunggal dan perkongsian.