Tutup

Menyingkap sejarah Malaysia - China di Pulau Pinang

Hubungan dua hala Malaysia-China sentiasa berada di tahap tertinggi di sebalik perbedaan ideologi. Ia bukan sahaja terbentuk melalui diplomasi kepimpinan masa kini namun terbina melalui sejarah yang panjang. Hans Yusoff berada di Pulau Pinang untuk malaysia memilih sempat menyingkap sejarah Presiden Republik China Pertama, Dr Sun Yat Sen di negeri itu.