Tutup

MISEE 2015 tingkat pendedahan pelaburan patuh syariah

Pelabur tempatan masih kurang pendedahan dan kesedaran terhadap infrastruktur atau produk pelaburan patuh syariah yang disediakan di negara ini. Menurut Presiden Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia (PPSMM) Norizam Tukiman, kebanyakan pelabur muslim di negara ini menceburi pasaran saham tanpa mempunyai pengetahuan atau strategi pelaburan yang berkesan.