MTDC mendukung inovasi dan teknologi dalam kalangan pelajar

Sepuluh pasukan terdiri daripada pelajar universiti awam, swasta dan politeknik yang menyertai program MTDC Business Challenge dua ribu lapan belas dipilih sebagai penerima hadiah keseluruhan bernilai RM36 ribu. Lima daripadanya menerima peluang sesi mentoring khas dan peluang bekerjasama dengan syarikat dalam ekosistem Malaysian Technology Development Corporation (MTDC).