MTDC pupuk kemahiran keusahawanan dalam pelajar luar bandar

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) terus komited dalam menggalakkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah luar bandar di Kedah. Menurut Pengerusi MTDC, Datuk Latt Shariman Abdullah, adalah penting untuk melatih dan melengkapkan pelajar dengan kemahiran ini dalam melahirkan modal insan berminda keusahawanan.