Tutup

Mungkin atau tidak, intip & hendap diklasifikasikan sebagai jenayah?

Apa pula pandangan oleh pakar kriminologi tentang gesaan berkaitan intip dan hendap yang dikatakan perlu diklasifikasikan sebagai jenayah. Kita bersama dengan Pakar Kriminologi, Datuk Shahul Hamid Abdul Rahim.