Tutup

MyQuest 2016/17 rekod peningkatan bintang kolej swasta

Sistem penilaian kualiti kolej swasta Malaysia atau MyQuest bagi tahun 2016/2017 merekodkan peningkatan 27 peratus kolej swasta dalam meraih penarafan kualiti antara 4 hingga enam bintang sejak kali pertama diperkenalkan pada 2011. Tahun ini, 15 kolej swasta memperolehi penarafan enam bintang dan 63 kolej dengan penarafan lima bintang.