Panama Dance: 'Ada wajib, harus dan haram' - Imam Muda Fakhrul

"Menari ini banyak hukum, wajib, harus dan haram,? demikian penjelasan Imam Muda Fakhrul. Katanya, hukum wajib sekiranya suami suruh, harus pula sekiranya seorang atau sama-sama kawan satu jantina, atau sesama mahram, sementara haram pula kalau menari dengan bukan mahram sama ada berdua atau beramai-ramai.