Pelan Harapan Pembangunan Luar Bandar 2018-2023

Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Harun berkata, usaha merapatkan jurang pembangunan dan pendapatan antara bandar dan luar bandar sentiasa berjalan dan dilaksanakan.