Tutup

Pelancaran pelan gentian optik dan kesalinghubungan negara (NFCP)

Dengan pelaksanaan pelan gentian optik dan kesalinghubungan negara (NFCP), ia dilihat mampu memperkasakan daya saing ekonomi dan meningkatkan lagi taraf hidup rakyat sekaligus mengurangkan jurang digital rakyat. Untuk pelancaran pelan gentian optik dan kesalinghubungan negara , NFCP terus sahaja bersama rakan setugas Farish Danial Razi di Putrajaya.