Tutup

Pemain industri perlu berani terokai bidang baharu

Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri (IR) 4.0, industri ternakan negara khasnya ternakan ruminan tidak boleh hanya kekal bergantung kepada teknologi dari negara maju lain semata-mata. Sebaliknya, pemain industri terutamanya para penyelidik perlu lebih agresif dan berani dalam menerokai bidang baharu yang lebih saintifik dan terkini.