Video  | 

Pembangunan sosial melalui aktiviti kesukarelawan

Golongan profesional dari dalam dan luar negara akan menyumbang kepakaran mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara melalui aktiviti kesukarelawan. Di bawah program Volunteering For International Professionals (VIP), 30 sukarelawan akan bergabung tenaga dan kepakaran selama 4 bulan dengan memberi fokus kepada isu-isu social.