Pembelian tanah di Kampung Baru melibatkan RM 6-8 bilion

Pembangunan Kampung Baru di Kuala Lumpur juga tidak pernah terpinggir daripada pelan yang dirangka oleh Kementerian Wilayah Persekutuan.