Pembentangan syor pilihan raya tidak sub judice

Sementara itu, pembentangan laporan kajian semula persempadanan mengenai syor-syor yang dicadangkan bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri di dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 adalah tidak sub judice.