Tutup

Pemulihan & pemuliharaan 5 kubu pelancongan Sarawak terima RM12.4 juta

Pelancongan memainkan peranan penting dalam belanjawan Sarawak kali ini. Dengan itu dalam menambahbaik tarikan pelancongan RM12.4 juta telah di diperuntukkan untuk pemulihan dan pemuliharaan 5 lokasi bersejarah termasuk Kubu Hose, Marudi, Kubu Lily, Betong dan Kubu Brooke, Julau dan RM134.1 juta untuk projek pelancongan lain.