Tutup

Penganugerahan kewarganegaraan hak eksklusif kerajaan

Penganugerahan kewarganegaraan Malaysia merupakan anugerah tertinggi dan hak eksklusif kerajaan persekutuan yang tidak diberikan sewenang-wenangnya kepada sesiapa. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Mohd Azis Jamman menegaskan, ia sekali gus menafikan dakwaan kerajaan memudahkan untuk memberi taraf kewarganegaraan kepada pelancong-pelancong dari China dan Hong Kong seperti yang dibangkitkan oleh beberapa Ahli Parlimen. Butiran lanjut bersama wartawan Wan Syamsul Amly di Dewan Rakyat.