Tutup

Penglibatan semua pihak perlu bagi memahamkan remaja tentang sistem demokrasi

Semestinya memerlukan penglibatan banyak pihak untuk memahamkan remaja mengenai perjalanan dan proses sistem demokrasi ini. Ini peluang yang harus diambil pelajar Universiti Awam dan Swasta untuk melibatkan diri menjadi tenaga pengajar.