Perancangan keluarga adalah hak asasi manusia

Bertemakan ?perancangan keluarga adalah hak asasi manusia?, hari penduduk sedunia disambut di seluruh dunia hari ini. Tema ini dipilih kerana ia adalah hak keluarga terutamanya wanita untuk merancang dan menjarakkan kehamilan sekaligus memastikan ibu dan anak memperoleh manfaat kesihatan yang optimum.