Perbelanjaan PLKN sejak 2004

Sejak 2004, kerajaan telah membelanjakan lebih RM8 bilion untuk melaksanakan program yang mampu membina sahsiah diri dan mengukuhkan patriotisme di kalangan generasi muda. Namun, 43% dari jumlah itu, diagihkan kepada pembinaan dan keperluan di kem latihan seluruh negara.