Tutup

Perbincangan teliti perlu berkaitan pindaan MA63

Pindaan Perkara 1 (2) Perlembagaan Persekutuan bagi mengembalikan kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dengan semenanjung perlu dibahaskan dahulu di peringkat negeri sebelum diputuskan oleh kerajaan persekutuan. Penganalisis Politik Sarawak Prof Madya Dr Jeniri Amir berkata,apa yang penting sebarang pindaan yang dilakukan perlu mencapai matlamat asal perjanjian tersebut.