Perlukah ada pendidikan seks dikalangan remaja bendung gejala sosial?

Gejala sosial melibatkan remaja terutamanya seks bebas bukan satu isu baharu dalam kalangan masyarakat. Timbul persoalan, adakah wajar pendidikan seks diterapkan dalam mata pelajaran di sekolah ekoran peningkatan masalah sosial melibatkan remaja? Adakah pendedahan pendidikan seks di awal usia boleh mem-bendung gejala seks bebas yang turut dikaitkan dengan era digital dunia tanpa sempadan.