Promosi efektif penentu kejayaan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020

Kejayaan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 (TMM2020) bergantung besar kepada pelaksanaan promosi yang efektif yang perlu dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat. Tun Dr Mahathir Mohamad berkata sekiranya industri pelancongan ingin kekal kompetatif, sektor tersebut perlu bergerak seiring transformasi digital dengan menekankan pemasaran digital mengunakan pelbagai platform media sosial.