PROTEGE beri tumpuan bidang keusahawanan

Bidang keusahawanan dilihat sebagai memberi kelebihan kepada graduan yang mencari peluang pekerjaan. Apa yang dilihat program Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE) itu, mendorong promosi besar-besaran dijalankan untuk hebahan mengenainya.