Tutup

Protege, latih minda usahawan dalam kalangan siswazah

Bukan sekadar menyediakan Program Latihan Keusahawanan dan Kebolehpasaran, Professional Training And Education For Growing Entrepeneurs atau Protege juga ambil inisatif untuk lahirkan lebih ramai usahawan yang kompetitif. Protege mengubah persepsi pelajar daripada pencari pekerjaan pencipta peluang pekerjaan yang merupakan komponen penting dalam menjana masyarakat Malaysia yang kreatif dan berinovasi.