Saya warga Cina, Melayu, India atau rakyat Malaysia?

Tan Sri Rafidah Aziz menjelaskan jangan libatkan bangsa dalam politik negara dan wujudkan perpaduan sebagai rakyat Malaysia "Kalau anak-anak melayu mendapat kecemerlangan, dia tidak kata, saya anak melayu tetapi saya warga Malaysia," ujar Rafidah.