Semua tempat makan diwarta sebagai tempat larangan merokok mulai esok

Bermula esok, di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) 2018, semua tempat makan sama ada berhawa dingin atau tidak, adalah diwartakan sebagai tempat dilarang merokok.