Statistik pengeluaran getah negara Oktober - Disember

Berdasarkan statistik pengeluaran getah negara bagi suku keempat iaitu pada bulan Oktober hingga Disember. Menunjukkan pengeluaran getah masih kekal pada tahap signifikan. Jumlah itu meningkat dari suku kedua iaitu 18 peratus, suku ketiga 24 peratus dan pada suku keempat terus meningkat ke 27 peratus. Ini kerana pokok-pokok getah sedang berada di fasa di mana produktivitinya adalah tinggi dalam sesuatu tahun.