Strategi Pelan Kemakmuran Bersama

Agenda Bumiputera Melayu Baharu yang dinamakan Pelan Kemakmuran Bersama perlu dilihat strategi menguntungkan semua pihak yang berkenaan. Ia termasuk usaha meningkatan pendapatan isi rumah, kemajuan dalam bidang kerjaya dan keusahawanan, serta kenaikan dalam kadar gaji, nilai simpanan dan pemilikan aset. Wartawan, Wan Syamsul Amly di Perhimpunan Agung Bersatu ada butirannya.