Tutup

Teknologi pengecaman wajah: Bagaiamana jika kembar?

Bagi teknolgi pengecaman wajah, jika seseorang itu mempunyai kembar, apakah solus bagi pihak penyedia perkhidmatan? Dengarkan penjelasan Pengurus Kanan Akaun Wise AI, Sebrina Heng, sebuah syarikat tempatan yang menyediakan perkhidmatan ini.