Tutup

Teksi motosikal: Yakinkan dahulu pemain industri & pengguna

Rangka kerja yang menyeluruh perlu dibentangkan kerajaan sekiranya mahu melaksanakan perkhidmatan Go-Jek demi meyakinkan semua pihak dalam aspek keselamatan. Menurut Pakar Keselamatan Jalan Raya, Prof Dr Law Teik Hua kerajaan perlu meyakinkan semua pemain industri pengangkutan sekiranya ia tidak memberi masalah kepada mereka dan pengguna.