Tinjauan harga barangan basah dan keperluan

Barangan basah dan keperluan yang di jual dikebanyakkan pasar di Kelantan dilaporkan menurun berbanding harga sebelumnya. Pengunjung dan peniaga mengakui ketiadaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan, GST antara lain menyumbang kepada penurunan harga barangan keperluan.